Valonpolun rekisteriseloste

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä


Anandi
Osoite: PL 88, 36201 Kangasala

Rekisterin nimi


Valonpolun asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin, kehittämiseen,
analysointiin sekä tilastointiin. Yhteystietoja kerätään asiakkuussuhteiden hoitamista ja tiedotusta varten.

Rekisterin tietosisältö


Rekisteri sisältää asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä luovuttamat yhteystiedot. Rekisteriin tallennetaan myös
tiedot asiakkaan verkkokauppatilauksista. Tämän lisäksi rekisteriin tallennetaan myös henkilötietoja, käyttötietoja sekä
muita käyttäjän antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallentuvat tiedot rekisteröityessään tai käyttäessään palveluja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Tietoja käytetään ainoastaan Valonpolun asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet


Manuaalista aineistoa ei ole. Asiakasrekisterin sähköiset tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla,
salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokantaan pääsy on vain tietyillä ennalta määritetyillä henkilöillä.

Tarkastusoikeus


Asiakasrekisteriin merkitty henkilö voi henkilötietolain 26 § mukaisesti tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
Tietojen tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Se tulee lähettää osoitteeseen: Henna Saloranta, PL 88, 36201 Kangasala.

 

MENU